Projektovanje informacionih sistema iz aspekta sistemske inženjerije (sa akcentom na zaštiti)
Virtualizacija infrastrukture (servera, mreže) - P2V na HyperV i VMWare platformi
Instalacija i konfigurisanje ISA servera, SBS servera, windows domena
Instalacije hardverskih kljuceva (donglova) za zaštitu aplikacija
Softverska zaštita aplikacija (licence, trialware, anti-debug itd...)
Procena sigurnosti primenjene zaštite aplikacija
Primena hardvera za identifikaciju (autentifikaciju)
Implementacija HW za biometricku identifikaciju na domenima i standalone PC racunarima
Različite primene smartkartica: šifrovanje, identifikacija na domenu, na standalone mašini
Podizanje i implementacija PKI (Certifikacionog Autoriteta (CA))
Podizanje IPSec-a u LAN-u i WAN-u
Podizanje SW/HW VPN servera i firewall-a
Instalacija antivirusnog SW na serverima (mail, proxy, web, ftp)
Centralizovana instalacija i administracija korporacijskih antivirusnih SW
Implementacija IDS SW (Intrusion Detection Systems)
Veštačenje pri upadima u informacione sisteme (analize logova, utvrđivanje porekla), rekonstrukcija događaja na osnovu logova
Analiza ranjivosti računara i mreža
Udaljena administracija mreža i upravljanje zaštitom
Spašavanje (recovery) podataka
Uklanjanje virusa iz mreža korisnika
Obuka (držanje kurseva) – Microsoft i drugih, specijalizovanih